LÝ DO ÁP DỤNG ISO 9001 KHÔNG HIỆU QUẢ TẠI DOANH NGHIỆP

Hiện nay đa số các doanh nghiệp Việt Nam, Nước ngoài, Liên doanh đã biết đến tiêu chuẩn về Hệ thống Quản lý Chất lượng– ISO 9001:2015 (ISO)  và nhiều doanh nghiêp coi ISO là công cụ trong hoạt động quản lý của doanh  nghiệp. Tuy nhiên tỷ lệ các doanh nghiệp áp dụng hiệu quả ISO rất thấp mà còn trở thành gánh nặng cho doanh nghiệp trong quá trình áp dụng và đánh giá của các tổ chức chứng nhận. Vậy nguyên nhân là đâu ?

Lãnh đạo doanh nghiệp:
  • Chưa nhận thức đúng về lợi ích của ISO
  • Thiếu sự cam kết mạnh mẽ khi xây dựng, áp dụng và duy trì ISO
  • Không cung cấp đúng và đủ nguồn lực đặc biệt nguồn lực con người
Cán bộ quản lý trung cấp trung
  • Không  hiểu rõ về mục đích và lợi ích của ISO
  • Không quan tâm và giao phó cho cấp dưới
  • Thiếu sự kiểm tra, giám sát và cải tiến trong quá trình áp dụng
Chuyên gia tư vấn:
  • Kiến thức về ISO và quản lý chất lượng không tốt
  • Thiếu kiến thức, kỹ năng về quản lý doanh nghiệp
  • Thiếu kỹ năng làm việc với các cấp quản lý.
Trên đây là một số nguyên nhân cơ bản và xoay quanh yếu tố con người từ khi CAM KẾT – LỰA CHỌN ĐỐI TÁC – GIAO TRÁCH NHIỆM – XẬY DỰNG – GIÁM SÁT – CẢI TIẾN. Nếu chủ các doanh nghiệp cũng như lãnh đạo cấp cao của doan nghiệp quan tâm và tập trung vào để giải quyết các nguyên nhân cơ bản trên chắc chắn việc áp dụng ISO sẽ mang lại hiệu quả tốt cho doanh nghiệp.
Ths. Mai Hữu Tuyên
Giảng viên.chuyên gia tư vấn cao cấp