DỊCH VỤ TƯ VẤN

Hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức áp dụng hiệu quả và đạt được chứng nhận các tiêu chuẩn quốc tế do tổ chức ISO ban hành theo đúng thời gian quy định. Trong quá trình tư vấn, doanh nghiệp sẽ được cung cấp các tài liệu liên quan, cũng như tư vấn để cải thiện quy trình sản xuất, kinh doanh, sao cho đáp ứng đầy đủ những yêu cầu mà tiêu chuẩn ISO đề ra.

XEM DỊCH VỤ TƯ VẤN

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO

Giúp học viên hiểu sâu sắc về quản lý, hệ thống quản lý và các yêu cầu của tiêu chuẩn để tiến tới áp dụng các yêu cầu này vào hoạt động của các bộ phận một cách linh hoạt, đạt đến sự hiệu lực của hệ thống quản lý và hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

Thông tin khóa học