ĐÀO TẠO NHẬN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ TIÊU CHUẨN ISO 22000 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG NỘI BÀI (NCS)

Công ty cổ phần suất ăn hàng không Nội Bài (NCS) được thành lập từ năm 2004 và hiện là một trong những công ty cung cấp suất ăn hàng đầu của Việt Nam cho các hãng hàng không trong nước và quốc tế với hàng triệu suất ăn/năm. Để đạt được thành tích này, Ban Giám đốc và các cán bộ, nhân viên của công ty đã nỗ lực trong các hoạt động của mình.
Nhằm đảm bảo các suất ăn đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, Công ty đã áp dụng Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000,  có giá trị trên phạm vi toàn cầu. Các ngày 15 và 16/10/2020, Công ty Cổ phần 3TPLUS Việt Nam đã thực hiện khóa đào tạo về Nhận thức và đánh giá nội bộ đối với tiêu chuẩn để cán bộ của NCS để áp dụng vào thực tế.
Một số hình ảnh của hoạt động: