ĐÀO TẠO XÁC ĐỊNH CÁC KHÍA CẠNH MÔI TRƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ TẠI STANLEY VIỆT NAM

Nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ để quản lý các khía cạnh môi trường đảm bảo theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001:2015, Công ty TNHH điện STANLEY VIỆT NAM thực hiện hoạt động đào tạo nội bộ với các chuyên gia của 3TPLUS Việt Nam.

Ngay sau giãn cách xã hội vì đại dịch COVID các doanh nghiệp đã thiết lập tình trạng bình thường mới và hoạt động đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng vẫn được các doanh nghiệp ưu tiên trong tình hình mới này. Với sự tin tưởng của khách hàng trong các hoạt đông ty vấn và đào tạo, ngày 20-22/5/2020 các chuyên gia của 3TPLUS đã cùng Công ty TNHH điện STANLEY VIỆT NAM triển khai khóa đào tạo “Xác định các khía môi trường, cập nhật luật môi trường và đánh giá nội bộ”. Khóa đào tạo đã trang bị, cập nhật các kiến thức và kỹ năng giúp các cán bộ quản lý của công ty nâng cao hơn nữa việc áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý môi trường trong doanh nghiệp.