TỔNG CÔNG TY CP XÂY LẮP CÔNG TRÌNH VIETTEL TRIỂN KHAI ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 45001

VIETTEL “Hãy nói theo cách của bạn” là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hàng đầu tại Việt Nam và một số nước trên thế giới không những cam kết về chất lượng đối với khách hàng mà còn quan tâm đến người lao động. Tháng 10/2019 Tổng Công ty CP Công trình Viettel là một trong các Tổng Công ty thuộc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (VIETTEL) đơn vị chịu trách nhiệm về xây lắp, vận hành mạng viễn thông đã triển khai dự án “ Xây dựng Hệ thống Quản lý An toàn & Sức khỏe Nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018” tại toàn bộ các chính nhánh trên toàn quốc với mục đích cung cấp chất lượng tốt nhất và đảm bảo an toàn cho người lao động cũng như cộng đồng.
Thể hiện sự quyết tâm và cam kết của Ban tổng giám đốc Tổng công ty CP Xây lắp công trình Viettel phối hợp với Công ty cổ phần 3TPLUS Việt Nam bước đầu triển  khai khóa đào tạo nhận thức về về an toàn, sức khỏe nghề nghiệp và các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 45001: 2018 cho toàn bộ ban tổng giám đốc và giám đốc các chi nhánh trên toàn quốc. Sau khóa đào tạo các lãnh đạo đã hiểu rõ hơn ý nghĩa mục đích của tiêu chuẩn ISO 45001: 2018 các yêu cầu cơ bản về cách thức xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống. Sự thấu hiểu và cam kết được thể hiện rõ qua sự tham gia đầy đủ, nhiệt tình chia sẻ hỏi đáp trong khóa học. Với quyết tâm và cam kết của ban lãnh đạo chắc chắn sẽ tạo ra một môi trường làm việc an toàn và hiệu quả hơn và sự yêu tâm gắn kết của người lao động với công việc tạo thêm sức mạnh của sự phát triển bền vững.
Một số hình ảnh học tập và trao đổi kế hoạch triển khai dự án với các chi nhánh của Tổng Công ty.

Ban Tổng giám đốc và các giám đốc chi nhánh phía Bắc trong buổi khai mạc

Th.S Mai Hữu Tuyên, giám đốc 3TPLUS tại khóa đào tạo

 

 

 

 

 

 

Giám đốc các chi nhánh tích cực trao đổi  với giảng viên của 3TPLUS