CÔNG TY TNHH NICHIRIN VIETNAM CO.,LTD XEM XÉT HOÀN THIỆN TÀI LIỆU HỆ THỐNG ISO 14001:2015

Nhằm chuẩn bị cho việc ban hành chính thức tài liệu của hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn 14001:2015 của Công ty TNHH Nichirin Vietnam Co., Ltd, ngay sau kì nghỉ tết Nguyên đán Canh Tí 2020, các chuyên gia của Công ty CP 3TPLUS đã dành thời gian để làm việc cùng các bộ phận liên quan tại doanh nghiệp để hỗ trợ, góp ý việc chỉnh sửa và hoàn thiện các tài liệu của hệ thống.
Bên cạnh việc bổ sung một vài thông tin còn thiếu, lược bỏ một số biểu mẫu không cần thiết gây rườm rà, tối ưu cho quá trình quản lý, các chuyên gia của 3TPLUS đã cùng với cán bộ phụ trách hệ thống đi kiểm tra lại hiện trường các điểm cần giám sát môi trường trọng điểm như các điểm xả khí thải, hệ thống xử lý nước thải, kho chứa hóa chất, kho chứa rác thải nguy hại, các hoạt động phân loại tại nguồn của công ty.

Một số thiếu sót trong tài liệu và thực tế tại hiện trường đã được chuyên gia của 3TPLUS chỉ ra và đề nghị sớm bổ sung, hoàn thiện để phù hợp các yêu cầu của pháp luật, thực tế hoạt động doanh nghiệp và tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001:2015.

Với việc chuẩn bị kỹ lưỡng và thực hiện nghiêm túc chắc chắn việc áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 tại Công ty TNHH Nichirin Vietnam Co.,Ltd, sẽ đạt hiệu quả cao và sớm được nhận được chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc tế này.

Chuyên gia 3TPLUS đang soát xét tài liệu cùng các phòng ban của Công ty TNHH Nichirin Vietnam