GIỚI THIỆU VỀ ISO 9001

ISO 9001 LÀ GÌ?

ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống quản lý Chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) ban hành, được chấp nhận trên toàn thế giới. Việc áp dụng và được chứng nhận theo ISO 9001:2015 đối với một doanh nghiệp đảm bảo đơn vị đó có Hệ thống quản lý tốt về Chất lượng sản phẩm, dịch vụ và có khả năng cung cấp một cách ổn định các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng các yêu cầu.

Tiêu chuẩn mới ISO 9001:2015 là bước đột phá của tổ chức ISO trong nổ lực nghiên cứu và phát triển tiêu chuẩn về Hệ Thống Quản lý Chất lượng. Đinh hướng của ISO 9001:2015 là phù hơp cho các mô hình quản lý trong 10 năm từ khi ban hành tiêu chuẩn do vậy không ít các doanh nghiệp sẽ thấy có những yêu cầu khó áp dụng. tuy nhiên tiêu chuẩn này là rất linh hoạt để áp dụng cho các mô hình doanh nghiệp khác nhau.

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đưa ra một số nguyên tắc để quản lý doanh nghiệp đạt hiệu quả nhất:

 • Thỏa mãn khách hàng (Customer sastifaction)
 • Tư duy dựa trên rủi ro ( Risk-based thinking)
 • Tiếp cận theo quá trình (Process approach)
 • Kiểm soát sự thay đổi (change management)

Lợi ích của tiêu chuẩn ISO 9001:2015

 • Chuẩn hóa các quá trình và công việc
 • Phân định rõ các công việc và trách nhiệm quyền hạn
 • Đảm bảo sự ổn định về chất lượng và dịch vụ
 • Tối ưu hóa quá trình, chi phí
 • Nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng và các mong đợi
 • Nâng cao năng suất và lợi nhuận
 • Tạo sự niềm tin và động lực cho người lao động

TỔ CHỨC NÀO CÓ THỂ ÁP DỤNG ISO 9001
Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 áp dụng cho tất cả:

 • Các loại hình doanh nghiệp sản xuất,
 • Các loại hình doanh nghiệp Kinh doanh
 • Các loại hình doanh nghiệp dịch vụ
 • Các  quy mô doanh nghiệp: Doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ.
 • Doanh nghiệp nhà nước, doanh nước ngoài, liên doanh, tư nhân….